Budynek, szczelnoNorma PN-EN 13829 Metoda badania szczelności powietrznej jest o
Data: 02-09-2018 o godz. 16:51:23
Temat: budownictwo


Metoda polega na pomiarze przepływu powietrza przy różnicy ciśnień 50 Pa. Pomiary wykonuje się przy nadciśnieniu w budynku oraz podciśnieniu wewn budynku i ciśnieniem zewnętrznym.
 W warunkach tego sztucznie wytworzonego podciśnienia (lub nadciśnienia), do badanego pomieszczenia przenika poprzez nieszczelności powietrze zewnętrzne.

Aby utrzymać zadaną różnicę ciśnień, to napływające powietrze musi być usunięte poprzez wentylator testowy. Ilość przetłaczanego przez wentylator powietrza jest kontrolowana przez oprogramowanie. Znając kubaturę testowanego obiektu oraz ilość przetłaczanego powietrza, wyliczana jest krotność wymiany, tak zwany współczynnik „n50”, czyli ilości wymian powietrza przy różnicy ciśnień wewnętrznego i zewnętrznego w wysokości 50Pa, w czasie 1 godziny.
 Sprawdzenie szczelności powietrznej budynku czy też mieszkania, oraz poprawności wentylacji jest praktycznie nie możliwe bez użycia wentylatora testowego.
 Wartość n50 jest określona w warunkach technicznych, w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r. (Dziennik Ustaw Nr 201, Poz. 1238) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Maksymalne wartości wymian powietrza wynoszą:
- budynki z wentylacją grawitacyjną: n50 ≤ 3,0 [h-1]
- budynki z wentylacją mechaniczną: n50 ≤ 1,5 [h-1]
- budynki pasywne, energooszczędne: n50 ≤ 0,6 [h-1]
 Budynki pasywne i energooszczędne powinny mieć współczynnik n50 ≤ 0,6 [h-1]. Świadczy to wyraźnie o dużym wpływie nieszczelności powietrznej na wzrost energochłonności budynków.
Ocenia się, że straty spowodowane ucieczką ciepłego powietrza wewnętrznego wynoszą 30 do 40% całkowitej energii dostarczanej do ogrzania domu.
Polska norma PN-83/B-03430/Az3:2000, określa wymagania dotyczące minimalnej ilości powietrza wymienianego w budynku:
- kuchnia z kuchenką gazową - 70 m³/h;
- kuchnia z kuchenką elektryczną - 50 m³/h;
- łazienka - 50 m³h;
- toaleta - 30 m³/h;
- pokój mieszkalny - 30 m³/h;
- pomieszczenie pomocnicze (bez okna) - 15 m³/h;
- pralnia domowa powinna mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą minimum dwukrotnej wymianie powietrza na godzinę;
- pomieszczenia suszarni bielizny powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą 1 wymianie powietrza na godzinę.

Artykuł jest z Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy
http://www.pte.edu.pl/

Adres tego artykułu to:
http://www.pte.edu.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=117