AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywności Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytuły zawodowe
· kolektory słoneczne Heat Pipe
· pompy ciepła
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Członkostwo i deklaracja PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywności energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osobę i pomieszczenie
· Oferta dla członków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyjęta
· Energia wokół nas
· Błędy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Kursy organizowane przez PTE
Wysłano dnia 28-03-2011 o godz. 15:52:55 przez admin

bud pas Kursy organizowane przez PTE w Poznaniu:
Przerwa w organizacji kursów.
Kursy przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy i są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych. W zależności od dotychczasowego zatrudnienia i umiejętności proponujemy odpowiedni rodzaj kursu; podstawowy, rozszerzony lub pełny.
Kurs kończy sie egzaminem, Uczestnik otrzymuje Certyfikat umiejętności.
   Po ukończeniu specjalistycznego szkolenia organizowanego przez PTE i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego przed Komisja egzaminacyjną PTE, uczestnicy Kursów mogą otrzymać następujące tytuły zawodowe, w specjalności zgodnej z kierunkiem szkolenia:
1. Audytor energetyczny,
2. Audytor efektywności energetycznej,
3. Certyfikator energetyczny,
4. Weryfikator energetyczny,
5. Specjalista,
6. Starszy specjalista,
7. Główny specjalista,
8. Wykładowca,
9. Rzeczoznawca.
Po otrzymaniu zgłoszenia określimy termin Kursu


Kurs podstawowy 8 h, kurs rozszerzony 16 h, kurs pełny 50 h.
Odnawialne źródła energii, projektowanie, montaż i instalacja, serwis;
- projektowanie procesu technologicznego, - projektowanie zakładu, - warunki środowiskowe, - lokalizacja, - źródła finansowania inwestycji, - rachunek zysków i strat, - pozwolenie na budowę, - warunki realizacji inwestycji, - odbiór obiektu po zakończeniu budowy, - warunki eksploatacji obiektu.
1. Energia słońca: akumulatory , kolektory słoneczne, fotowoltaika;
- energia słoneczna, -  instalacje solarne, - rodzaje kolektorów, akumulatorów, panele fotowoltaiczne, - projektowanie i dobór na potrzeby przygotowania CWU i podgrzewania CO, - montaż kolektorów rurowych i płaskich, akumulatorów, paneli fotowoltaicznych, - montaż kolektorów na dachach, uchwyty, sposoby montażu. - próby i montaż, - praca na wysokości, - zawieranie umowy na wykonanie instalacji solarnej, - odbiór wykonanej pracy, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
2. Energia wiatru: turbiny wiatrowe, pompy ciepła;
- pompy gruntowe, turbiny, - pompy powietrzne, turbiny - dobór i obliczanie pomp na potrzeby przygotowania CWU i podgrzewania CO, - montaż pomp, - wykonanie instalacji, próby i odbiór.
3. Energia wody: elektrownie i turbiny;
4. Energia ziemi: pompy ciepła, rekuperatory, wymienniki gruntowe;
5. Instalacje do zgazowywania odpadów;
6. Biogazownie, biopaliwa;
7. Przetwarzanie odpadów komunalnych (separacja, dezodoryzacja, odzysk biologiczny, energetyczny i in.);
7.1. Wytwarzanie paliw gazowych z odpadów komunalnych,
7.2. Separacja frakcji odpadów komunalnych pod kątem produkcji paliw RDF,
7.3. Odzysk surowców (w tym metali, zwłaszcza ciężkich) z odpadów komunalnych i terenów zdegradowanych przemysłowo,
7.4. Recykling przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na surowce wtórne, recykling odpadów budowlanych na materiały budowlane (np. przeróbka cegieł, betonu, płyt azbestowych itp.),
7.5. Odpady „bio” (papiery, kartony, drewno itp.) oraz tworzywa sztuczne.
8. Ocena energetyczna budynków, szkolenia wykonawców;
-infiltracja, szczelność budynku, -pomiar szczelności budynku, -termowizja.
9. Docieplanie budynków;
 - metoda lekka mokra na styropianie i wełnie mineralnej, - metoda lekka sucha na styropianie i wełnie mineralnej.
10. Docieplanie budynku i wykonanie elewacji;
- ceramicznej, - metalowej, - tworzywowej pcv. - inne tworzywa.
11. Wykonanie tynków metodą natrysku, malowanie, szpachlowanie, za pomocą;
- pistoletów i agregatów natryskowych.
12. Wykonanie podbitki dachowej PCV i pokrycie elewacji boazerią PCV.
Technologia, zasady projektowania pokrycia, wykonanie pokrycia.
13. Folia PCV wierzchniego krycia dachów;
- trwałość pokrycia ok. 50 lat. - folia PCV, - zasady wykonywania pokrycia, - technologia pokrycia, - urządzenia do wykonywania pokrycia. Próby szczelności dachu. Wykonanie pokrycia.
14. Wykonywanie świadectw energetycznych za pomocą programów komputerowych;
15. Wykonywanie audytów energetycznych;
16. Budowa domu pasywnego;

-technologia wykonania domu pasywnego, -próba podciśnieniowa dla oceny poprawności wykonania budynku, -kamera termograficzna w ocenie poprawności wykonania budynku.
17. Okna pasywne i uszczelnienia;
Rodzaje, montaż, sposoby montażu, współczynnik przenikania, szczelność.
18. Monitoring budynku - obiektu i mienia ruchomego;
- systemy nadzoru i ochrony mienia. - indywidualne systemy ochrony mienia i osób. - zasady projektowania systemu, - dobór i montaż urządzeń. - wykonanie instalacji i uruchomienie sytemu. - zapis obrazu i dźwięku. - podgląd zdarzeń poprzez internet.
19. Ochrona środowiska; - rodzaje zanieczyszczeń i ich emisja, - zanieczyszczenia ziemi, powietrza i wody, -sposoby pomiaru, - prognoza oddziaływania na środowisko.

Przerwa w organizacji kursów

 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Pokrewne linki
· Więcej o bud pas
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o bud pas:
Kursy organizowane przez PTE


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 4.52
Głosów: 53


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPolskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Poznań 2011-2021