AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Zarz?d G?ówny Polskiego Towarzystwa Energetycznego
Wysłano dnia 28-03-2011 o godz. 11:46:35 przez admin

bud pas W Poznaniu, odby?o si?, zebranie ogólnopolskiej organizacji naukowo technicznej, Polskiego Towarzystwa Energetycznego - PTE.
W tajnych wyborach wy?oniono: Zarz?d G?ówny - ZG Polskiego Towarzystwa Energetycznego - PTE, w nast?puj?cym sk?adzie.
Stowarzyszenie POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE, w skrócie PTE jest ogólnopolsk?, naukowo-techniczn?,  spo?eczno-zawodow?, twórcz?, dobrowoln?, demokratyczn?, organizacj? pozarz?dow?, dzia?aj?c? na rzecz spo?ecze?stwa i po?ytku publicznego. PTE zrzesza osoby zainteresowane problematyk? energetyczn? wszystkich specjalno?ci i zawodów oraz osoby prawne.
Konto bankowe PTE: 53 2130 0004 2001 0564 1519 0001

Lp. Imi?, Nazwisko  Funkcja w PTE
1.  dr in?. Piotr ?uk
 Prezes ZG PTE
2.  dr in?. Jacek Dach
 Wiceprezes ZG PTE
3.  dr in?. Krzysztof Pilarski
 Sekretarz ZG PTE
4.  dr in?. Mariusz ?oboda
 Skarbnik ZG PTE
5.  prof. dr hab. in?. Adam Krysztofiak 
 Cz?onek ZG PTE
6.  dr in?. Anna Krysztofiak-Kaniewska
 Cz?onek ZG PTE
7.  dr in?. Zbigniew Ga?a  Cz?onek ZG PTE
8.  dr in?. Kazimierz Marchlewski
 Cz?onek ZG PTE
9.  mgr in?. Konrad Drozdowski  Cz?onek ZG PTE 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Pokrewne linki
· Więcej o bud pas
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o bud pas:
Kursy organizowane przez PTE


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 4.95
Głosów: 81


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPolskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018