AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywności Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytuły zawodowe
· kolektory słoneczne Heat Pipe
· pompy ciepła
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Członkostwo i deklaracja PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywności energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osobę i pomieszczenie
· Oferta dla członków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyjęta
· Energia wokół nas
· Błędy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Domy pasywne

Dyrektywa unijna 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Budynki w Unii odpowiadają za 40 % łącznego zużycia energii.
Artykuł 9
Budynki o niemal zerowym zużyciu energii.
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby:
a) do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii; oraz
b) po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił:
Program dopłat do kredytów zaciągniętych na budowę domów energooszczędnych.
W bankach kredyt z dopłatą powinien być dostępny w pierwszym kwartale 2013 r.
Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych.
Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych do 31.12.2022 r.
Program dopłat do kredytów zaciągniętych na budowę domów energooszczędnych.
1. Dla domów pasywnych, których współczynnik EUco będzie poniżej 15 kWh/(m2 x rok),
dotacja ma wynosić - 50 tys. zł brutto.
2. Dla domów energooszczędnych, których współczynnik EUco będzie wynosić
poniżej 40 kWh/(m2 x rok), dotacja ma wynosić - 30 tys. zł brutto.
Weryfikacja i potwierdzenie osiągniętego standardu energetycznego.
Weryfikator Energetyczny, osoba mająca kwalifikacje: Certyfikatora i Audytora Energetycznego.
Absolwent SP SAE jest dyplomowanym Certyfikatorem i Audytorem Energetycznym.
Weryfikacji poddaje się cały proces budowy; -projekt, -materiały, -etapowe odbiory prac, -odbiory, -regulacje -badanie budynku po zakończeniu budowy.
Po zakończeniu budowy wykonuje się: pomiary szczelności budynku metoda podciśnieniową i nadciśnieniową oraz termografię całego budynki.
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE wykonuje badanie szczelności przegród zewnętrznych budynku z wykorzystaniem:
- urządzenia do oceny szczelności przegród zewnętrznych budynku,
- kamer termowizyjnych.

Badania wykonuje się przy różnicy ciśnienia 50 Pa, pomiędzy częścią wewnętrzną i zewnętrzną
Budynku. Pomiary wykonuje się metodą podciśnienia i nadciśnienia.
Widok urządzenia do pomiaru szczelności budynku. Urządzenie jest montowane w drzwiach wejściowych budynku.
Propozycje PTE dla realizacji Dyrektywy 2010/31/UE, w Polsce
1.Upowszechnienie wiedzy o budownictwie energooszczędnym w Polsce.
2.Program powszechnego szkolenia wykonawców.
3.Premiowanie działań w zakresie termomodernizacji istniejących budynków i budowy nowych obiektów.
4.Uruchomienie produkcji innowacyjnych materiałów do wykonywania budynków energooszczędnych.
5.Szkolenie weryfikatorów energetycznych budynków.
6.Uruchomienie studiów podyplomowych dla przygotowania Weryfikatorów Energetycznych, decydujących o przyznaniu dopłaty do budynków pasywnych i energooszczędnych.Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2013-02-13 (7004 odsłon)

[ Wróć ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Poznań 2011-2021