AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywności Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytuły zawodowe
· kolektory słoneczne Heat Pipe
· pompy ciepła
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Członkostwo i deklaracja PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywności energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osobę i pomieszczenie
· Oferta dla członków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyjęta
· Energia wokół nas
· Błędy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Ustawa o OZE

USTAWA o OZE.   Projekt ustawy z dnia 04.10.2012r.Wersja 2.0.1.
Dostępna jest nowa ostateczna wersja Ustawy OZE.

1. Ustawa określa:
1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;
2) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła
lub chłodu z biogazu rolniczego lub wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach
odnawialnego źródła energii;
3) zasady i warunki przyłączenia do sieci instalacji odnawialnego źródła energii;
4) mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z
odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, wytwarzanie energii
elektrycznej, ciepła lub chłodu z biogazu rolniczego oraz wytwarzanie biogazu rolniczego w
instalacjach odnawialnego źródła energii;
5) zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnego
źródła energii i energii elektrycznej wytwarzanej z biogazu rolniczego w instalacjach
odnawialnego źródła energii;
6) zasady opracowania i realizacji krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł
energii oraz sposób monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła lub chłodu
z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, a takŜe rynku biokomponentów, paliw
ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie;
7) warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji oraz akredytowania
organizatorów szkoleń;
8) zasady współpracy międzynarodowej w zakresie wspólnych projektów energetycznych oraz
współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
zuŜywanych w transporcie, w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i
biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.2)), z wyłączeniem przepisów rozdziału 7.

Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2012-10-27 (7068 odsłon)

[ Wróć ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Poznań 2011-2021