AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywności Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytuły zawodowe
· kolektory słoneczne Heat Pipe
· pompy ciepła
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Członkostwo i deklaracja PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywności energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osobę i pomieszczenie
· Oferta dla członków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyjęta
· Energia wokół nas
· Błędy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Partnerzy sieci PTE

A. PARTNERZY PTE WYKONUJĄ:
1. Badania i analizy materiałów i obiektów. Opracowujemy Certyfikaty.
2. Certyfikaty domów pasywnych i badanie zgodności produktów z odpowiednimi przepisami.
3. Projektowanie procesów technologicznych i obiektów do produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: biogazownie, pompy ciepła, kolektory, produkcja biopaliw.
4. Projekty budynków pasywnych i zeroenergetycznych w technologii drewnianej i prefabrykowanej.
5. Założenia do Planów Zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.
6. Weryfikacje i opiniowanie Planów Zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.
7. Prognozy oddziaływania na środowisko – POS.
8. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, mieszkania, obiektu.
9. Audyty termomodernizacyjne i remontowe.
10. Oceny budynków za pomocą kamer termowizyjnych i pomiaru podciśnienia metodą BlowerDoor.
11. Weryfikację audytów termomodernizacyjnych i remontowych.
12. Audyty efektywności energetycznej.
13. Weryfikację audytów efektywności energetycznej.
14. Projektowanie i nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie swojej działalności.
15. Ocenianie, opiniowanie, opracowania i realizację tematów w zakresie Regionalnych Projektów Operacyjnych i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
16. Szkolenia i kursy.

B. W SIECI PTE PROWADZONA JEST SPRZEDAŻ I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM:
1. Projektów domów wykonywanych w technologii pasywnej i zeroenergetycznej.
2. Domów jedno i wielorodzinnych pasywnych i niskoenergetycznych w technologii drewnianej i prefabrykowanej wykonanych w rożnych wersjach.
3. Projekty mieszkań.
4. Materiałów do budowy domów pasywnych oraz elewacje i fasady.
5. Materiałów do docieplania budynków i wykonywania prac wewnętrznych wykończeniowych.
6. Rolet wewnętrznych i zewnętrznych.
7. Okien i drzwi  pasywnych, bram segmentowych.
8. Elementów elewacji budynku i otoczenia: ogrodzenia,
9. Kamery termowizyjne, kolektory słoneczne, kominki, ogniwa fotowoltaiczna, pompy ciepła, rekuperatory, siłownie wiatrowe.
10. Projekty biogazowni, kolektorów słonecznych, kominków, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów, siłowni wiatrowych.  Montaż i nadzór nad realizacją tych projektów.
       PTE uruchomia: fabryki domów pasywnych i zeroenergetycznych.
       Poszukujemy: wolnych pomieszczeń produkcyjnych, maszyn stolarskich i betoniarskich.
       Przyjmujemy zgłoszenia: od Partnerów PTE dla wzbogacenia naszej oferty.

C.  PROJEKTY DOMÓW PTE.
1. PTE ogłasza konkurs otwarty dla Członków, Słuchaczy i Absolwentów SP SAE, na opracowanie i dostawę projektów domów pasywnych i zeroenergetycznych, w grupach;
1) Mieszkalne jednorodzinne samodzielne, bliźniacze, szeregowe, wymiary zewnętrzne od 6x10 m do 12x14 m.
2) Mieszkalne wielorodzinne, o pow. 30 do 120 m2.
2. Termin przesyłania projektów do 15-01-2013 roku na adres PTE, w zalakowanych kopertach. Autor projektu może złożyć projekty we wszystkich grupach budynków.
3. Projekty wyróżnione, będą stanowiły bazę projektów domów i budynków PTE.
4. Ocenę i kwalifikację projektów przeprowadzi Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa PTE.
5. Projekty po ocenie i przyjęciu, będą sprzedawane odbiorom końcowym poprzez SIEĆ PTE.
6. Autorzy projektu po sprzedaży projektu domu, uzyskają odpowiednie wynagrodzenie.

Z osobami/firmami/instytucjami zainteresowanymi współpracą w ramach SIECI PTE, zawarte zostaną stosowne porozumienia. Zgłoszenia należy kierować na konto mailowe PTE.

   dr inż. Piotr  Żuk
    Prezes ZG PTE


Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2011-04-06 (7388 odsłon)

[ Wróć ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Poznań 2011-2021