AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywności Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytuły zawodowe
· kolektory słoneczne Heat Pipe
· pompy ciepła
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Członkostwo i deklaracja PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywności energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osobę i pomieszczenie
· Oferta dla członków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyjęta
· Energia wokół nas
· Błędy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce

A. BIOGAZOWNIE ROLNICZE:

1. Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opracowało dokument strategiczny dotyczący biogazowni. Dokument przyjęła Rada Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r.
Głównym celem strategii, jest zbudowanie do roku 2020 jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie.
Oznacza to zbudowanie w Polsce, do roku 2020 ok. 2000 biogazowni.
W Polsce zbudowano aż 26 biogazowni, w Chinach ok. 6 mln., w RFN ponad 7,5  tysięcy.
2. Rząd RP dąży do budowy elektrowni termojądrowej o mocy 3000 MW.
Przewidywany koszt inwestycji ok. 100 mld. złotych plus koszty likwidacji i przechowania odpadów promieniotwórczych.
Budowa elektrowni termojądrowej będzie odbywała się w większości ze środków budżetowych.

Tab. 1. Koszty energii uzyskanej z różnych źródeł i efekty

L.p.

Rodzaj energii

Koszt budowy obiektu zł.

Moc elektrowni MWe

Koszt 1MW zł

Zysk

Kto zarabia

1

Energia słoneczna

niewielki

Dowolna, lokalna


W Polsce

Polska/ Polacy

2

Energia biogazu

12mln/1MW

Dowolna, zgodnie z potrzebami

12 mln

W Polsce

Polska/ Polacy, likwidacja odpadów

3

Energia termojądrowa

100 mld/3000MW

3000

33 mln

Transferowany do innych krajów

Obcy kapitał


W tej sytuacji wyjaśnienia wymagają następujące kwestie:
1. Czy budowa elektrowni termojądrowej w Polsce ma sens i kto zyska na tym i zarobi ?
2. Czy budowa elektrowni termojądrowej sprawi, że zyski zostaną w Polsce czy trafiają do kapitału obcego ?
3. Budowa elektrowni termojądrowych, realizowana będzie w przeważającej części ze środków budżetowych. Spowoduje to znaczące zmniejszenie środków dla budowanych biogazowni rolniczych, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków unijnych dla rolników w Polsce.
4. Czy budujemy biogazownie rolnicze i uzyskujemy gaz oraz likwidujemy odpady i odory ?
Rolnicy dostarczający swoje produkty do biogazowni uzyskują zysk powodujący rozwój rolnictwa polskiego.
Zestawienie i uwagi PTE zawarto w tabeli 1.

B. BUDOWNICTWO ZEROENERGETYCZNE:
1. Unijna dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, nakłada obowiązek: od 2019 roku wszystkie nowe obiekty zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
Po 31 grudnia 2020 r. przepis ten obejmie wszystkie pozostałe budowle. Budynki w Unii Europejskiej zużywają 40% całej energii.
Dlatego niezwykle ważne jest zdecydowane ograniczenia zużycia energii w budynkach do niemal zerowego poziomu.
Uruchomienie budownictwa zeroenergetycznego wymaga wdrożenia całkowicie nowych technologii wznoszenia budynków.
Do tego powinny być: -opracowane technologie, -prowadzone powszechne szkolenia specjalistów, -istnieć projekty domów i innych budynków, -materiały pozwalające wykonywać budynki.
Dla realizacji tego zadania na wsi, w Izbach Rolniczych należy podjąć prace przygotowawcze.
Czy i kto odpowiada za stan przygotowania i wdrożenia budownictwa zeroenergetycznego w warunkach wiejskich ?

Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2012-03-06 (6852 odsłon)

[ Wróć ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Poznań 2011-2021