AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywności Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytuły zawodowe
· kolektory słoneczne Heat Pipe
· pompy ciepła
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Członkostwo i deklaracja PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywności energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osobę i pomieszczenie
· Oferta dla członków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyjęta
· Energia wokół nas
· Błędy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Oferta dla członków PTE

OFERTA DLA  CZŁONKÓW PTE - SŁUCHACZY I ABSOLWENTÓW SP SAE

A. SIEĆ PTE
    Absolwenci SP SAE po zdanym egzaminie końcowym uzyskują, z mocy Ustawy uprawnienia do wykonywania Świadectwa charakterystyki energetycznej i audytu energetycznego.
Absolwenci i członkowie Polskiego Towarzystwa Energetycznego, mogą;
1. Być Partnerem  sieci PTE  i czynnie uczestniczyć w szkoleniach, dystrybucji i sprzedaży w sieci Polskiego Towarzystwa Energetycznego.
2. Używać w działalności własnej i zawodowej, napisu;
    Członek Polskiego Towarzystwa Energetycznego i Sieci PTE wraz z logiem PTE.
3. Uruchomić Ośrodek Doradztwa i Szkolen PTE, po uzyskaniu zgody Zarządu PTE.
4. Prowadzić działalność gospodarczą własną lub w ramach PTE.
5. Organizować i wykonywać pracę z wykorzystaniem odpowiednich Departamentów PTE.
6. Występować do Zarządu PTE o uruchomienie Departamentu PTE.
7. Kierować Departamentem po powołaniu na stanowiska dyrektora.
8. Tworzyć zespoły problemowe do wykonywania prac zlecanych poprzez PTE.
9. Wykonywać pracę na podstawie Umowy zlecenia lub o działo poprzez PTE. Za pośrednictwo PTE w realizacji pracy pobierane jest uzgodniony % na rzecz PTE.
10. Partner sieci PTE, dla realizacji podanych zadań podejmuje działania, w miejscu swojego zamieszkania w pracy i innym miejscu, w celu upowszechnienia wiedzy o Polskim Towarzystwie Energetycznym/Oddziale Doradztwa i ofercie PTE.
11. Informację o zakresie oferty PTE, należy zgłosić do Gminy, miasta, powiatu, województwa swojego miejsca zamieszkania oraz do wszystkich Zakładów działających w danym terenie.
12. Aktywnie działać dla znajdywania odbiorców prac i produktów oferowanych przez sieć PTE.
13. Zgłosić potrzebę organizacji szkolenia na zadany temat, organizacji i prowadzenia tego szkolenia, w miejscu uzgodnionym z ZG PTE. Szkolenia mogą obejmować członków sieci PTE lub innych zainteresowanych osób. Szkolenia mogą być bezpłatne lub płatne w całości lub części.

B. CZŁONKOWIE SIECI PTE WYKONUJĄ:
1. Badania i analizy materiałów i obiektów.
2. Certyfikaty i badanie zgodności produktów z odpowiednimi przepisami i normami.
3. Projektowanie procesów technologicznych i obiektów do produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: biogazownie, stacje pomp i kolektorów, produkcji biopaliw.
4. Projekty budownictwa pasywnego w technologii drewnianej i prefabrykowanej.
5. Założenia do Planów Zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.
6. Weryfikować i opiniować Plany Zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.
7. Prognozy oddziaływania na środowisko – POS.
8. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, mieszkania, obiektu.
9. Audyty termomodernizacyjne i remontowe.
10. Weryfikować audyty termomodernizacyjne i remontowe.
11. Audyty efektywności energetycznej.
12. Weryfikację audytów efektywności energetycznej.
13. Projektowanie i nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie swojej działalności.
14. Oceniowanie, opiniowanie opracowania i realizację w zakresie Regionalnych Projektów Operacyjnych i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

C. W RAMACH SIECI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENERGETYCZNEGO, PROWADZONA JEST SPRZEDAŻ I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM:
1. Projektów domów wykonywanych w technologii tradycyjnej, pasywnej i zeroenergetycznej.
2. Domów jedno i wielorodzinnych pasywnych i niskoenergetycznych w technologii drewnianej i prefabrykowanej wykonanych w rożnych wersjach.
3. Mieszkań.
4. Materiałów do budowy domów oraz elewacje i fasady.
5. Materiałów do docieplania budynków i wykonywania prac wewnętrznych wykończeniowych.
6. Rolet wewnętrznych i zewnętrznych.
7. Okien, drzwi i bram.
8. Elementów elewacji budynku i otoczenia: ogrodzenia, kamery termowizyjne, kolektory słoneczne, kominki, ogniwa fotowoltaiczna, pompy ciepła, rekuperatory, siłownie wiatrowe
9. Projekty biogazowni, kolektorów słonecznych, kominków, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów, siłowni wiatrowych.
10. Za dostarczone zamówienie na okreslony produkt, towar lub usługę, wypłacana jest prowizja po zapłacie przez Nabywcę.
11. Inne produkty po uzgodnieniu z Prezesem PTE.

D.  PROJEKTY DOMÓW PTE.
1. PTE ogłasza konkurs otwarty dla Członków, Słuchaczy i Absolwentów SP SAE, na opracowanie i dostawę projektów domów pasywnych i zeroenergetycznych, w grupach;
             1) Mieszkalne jednorodzinne samodzielne, bliźniacze, szeregowe, wymiary zewnętrzne od        6x10 m do 12x14 m. 2) Mieszkalne wielorodzinne, o pow. 30 do 120 m2.
2. Termin przesyłania projektów do 15-01-2013 roku na adres PTE, w zalakowanych kopertach. Autor projektu może złożyc projekty we wszystkich grupach budynków.
3. Projekty wyróżnione, będą stanowiły bazę projektów domów i budynków PTE.
4. Ocenę i kwalifikację projektów przeprowadzi Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa PTE.
5. Projekty po ocenie i przyjęciu, będą sprzedawane odbiorom końcowym poprzez SIEĆ PTE.
6. Autorzy projektu po sprzedaży projektu domu, uzyskają odpowiednie wynagrodzenie.

Z osobami zainteresowanymi współpracą w ramach SIECI PTE,
zawarte zostaną stosowne porozumienia. Zgłoszenia należy kierować na konto mailowe PTE.

   dr inż. Piotr  Żuk
    Prezes ZG PTE

Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2011-12-20 (7010 odsłon)

[ Wróć ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Poznań 2011-2021